Sức khỏe, làm đẹp, giải trí & phong cách sống

QMS là gì? Các công việc QMS Manager phải làm?

Published on   05/01/2021 08:46
QMS (Quality Management System) là một tập hợp các quy trình được xác định và triển khai để sản xuất ra các sản phẩm đạt chuẩn lượng đáp ứng tiêu chuẩn như FDA, ISO.

I. QMS là gì?

QMS (Quality Management System) là một tập hợp các quy trình được xác định và triển khai để cho phép sản xuất ra các sản phẩm đạt chuẩn lượng đáp ứng tiêu chuẩn của các tổ chức kiểm định trên thế giới như FDA, ISO.

Đây là bộ quy trình có đầy đủ các thông tin hướng dẫn tất cả các cấp quản lý, tất cả các hòng ban của tổ chức cũng như tất cả các nhà cung cấp của tổ chức để hướng tới mục tiêu chung.

QMS là gì? Các công việc QMS Manager phải làm?

II. Tại sao cần hệ thống quản lý chất lượng

Hống thống quản lý chất lượng sẽ giúp cho công ty hoạt động trong các lĩnh vực như y tế, công nghệ sinh học, khoa học đời sống đảm bảo sản xuất ra các sản phẩm chất lượng, đạt được các yêu cầu đề ra của các tổ chức kiểm định như FDA, ISO…

Hệ thống quản lý chất lượng giúp loại bỏ các vấn đề không phù hợp, giảm rủi ro và cải thiện các quy trình phát triển sản phẩm mới.

III. Các yếu tố chính của hệ thống quản lý chất lượng QMS

- Đảm bảo tuân thủ quy định.

- Giúp thiết lập các quy trình kiểm soát sản xuất.

- Tài liệu hồ sơ tổng thể thiết bị (DMR).

- Kết nối sản phẩm và quá trình thay đổi.

- Thúc đẩy phát triển sản phẩm nhanh hơn và ra mắt.

- Loại bỏ rủi ro.

- Tăng cường quản lý và hợp tác nhà cung cấp.

- Cải thiện khả năng hiển thị, truy xuất nguồn gốc và hiểu biết về kinh doanh.

IV. Lợi ích của việc sử dụng QMS là gì?

QMS cung cấp cho doanh nghiệp một cái nhìn tổng thể, mục tiêu rõ ràng để dẫn đến thành công. Cung cấp đầy đủ các thông tin, yêu cầu tiêu chuẩn hóa cho tất cả các phòng ban và bộ phận chức năng. Giúp đánh giá hiệu suất quá trình sản xuất, kiểm soát để tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất.

Việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng QMS sẽ giúp đảm bảo sản phẩm chất lượng, làm tăng mức độ tin cậy của khách hàng đối với sản phẩm / dịch vụ của bạn. Do đó, doanh thu và thị phần của doanh nghiệp tăng lên.

Triển khai QMS làm tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên.

QMS đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho từng vai trò công việc và từng nhóm. Tránh được việc đưa ra các quyết định sai lệch và mơ hồ trong quá trình xử lý.

V. Những doanh nghiệp nào nên sử dụng QMS?

Bất kỳ doanh nghiệp nào sản xuất ra các loại sản phẩm hoặc dịch vụ đều có thể sử dụng QMS để đảm rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đạt chất lượng tốt nhất. Các hãng hàng không, công ty phần mềm, nhà sản xuất ô tô, trường đại học, cơ quan chính phủ, sân bay, siêu thị và rất nhiều tổ chức sử dụng QMS trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Chúc bạn thành công.


Loading...