Sức khỏe, làm đẹp, giải trí & phong cách sống
QMS (Quality Management System) là một tập hợp các quy trình được xác định và triển khai để sản xuất ra các sản phẩm đạt chuẩn lượng đáp ứng tiêu chuẩn như FDA, ISO.
Loading...